top of page

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Нижченаведений текст є Договором між ГО МО НОВЕ ЖИТТЯ  надалі «Продавець», і користувачем послуг інтернет-ресурсу, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа підприємець), називається в подальшому «Покупець».

1.2. Цей Договір визначає умови придбання послуг, в подальшому «Послуга», Покупцем через інтернет-ресурси Продавця, що включає, але не обмежує себе даним сайтом "Центр інноваційної освіти" https://www.ukraine-teacher.com, "Електронне навчання" http://competences.com.ua:

1.3. Договір є публічним згідно ст. 633 і ст. 641 Цивільного кодексу України та є еквівалентом "усної угоди" і має належну юридичну силу.

1.4. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даного договору-оферти, що підтверджує укладення Договору на запропонованих умовах, факт здійснення Покупцем оплати вартості замовленої на сайті інтернет-ресурсу (або іншим способом) послуги.

1.5. У даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

" Інтернет-ресурс " - сайт Продавця, створений для укладення Договорів роздрібного продажу, після ознайомлення Покупцем запропонованої Послуги Продавця на фотознімках дистанційним способом.

" Продавець " - організація, незалежно від її організаційно-правової форми та / або фізична особа підприємець, який здійснює продаж товару.

" Послуга" - продукція, пропонована до продажу, і розміщена на сайті http://competences.com.uaukraine-teacher.com .    

" Покупець " - фізична та / або юридична особа, здійснює замовлення на сайті http://competences.com.uaukraine-teacher.com.  

" Одержувач " - фізична та / або юридична особа визначений (-а) Покупцем, який повинен отримати замовлену Послугу.

" Акцепт " - повне і беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

" Замовлення " - окремі позиції з асортиментного переліку Послуг, зазначені Покупцем при оформленні заявки на сайті.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець здійснює продаж і доставку Послугу, згідно з чинним прейскурантом, опублікованого на сайті http://competences.com.uaukraine-teacher.com , а Покупець оплачує і приймає Послугу відповідно до умов цього Договору.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Формування замовлення.

3.1.1. Замовлення приймаються через сайт http://competences.com.uaukraine-teacher.com ,  в робочий час Продавця.

3.1.2. Разом з тим, Продавець не надає послуги покупки і доставки товарів, придбаних у третіх осіб за замовленням Покупця.

3.1.3. При оформленні замовлення, Покупець повинен максимально точно вказати дані отримувача. Невірна інформація, надана Покупцем, може перешкодити виконанню замовлення в зазначений час. В такому випадку доставка відкладається до моменту уточнення коректних даних Одержувача, але не більше ніж на 12 годин з моменту оплати замовлення Покупцем.

 

3.2. Порядок оплати замовлення.

3.2.1. Оплата замовлення означає згоду Покупця на укладення цього Договору з Продавцем.

3.2.2. Покупець оплачує вартість замовлення за Договором, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Датою оплати вважається день надходження грошових коштів на рахунок Продавця.

3.2.3. Ціни на будь-які позиції Послуги, зазначені на сайті http://competences.com.uaukraine-teacher.com , є чинними на момент здійснення замовлення.

3.2.4. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення, до того моменту поки він не оплачений.

3.2.5. Замовлення приймаються до виконання тільки після надходження грошових коштів на рахунок Продавця.

3.2.6. Покупцеві повідомлення про оплату замовлення відправляється на електронну адресу, яка була вказана при оформленні замовлення.

3.2.7. Послуги платіжних систем, терміналів, Покупець сплачує додатково.

 

3.3. Умови доставки замовлення.

3.3.1. Придбані послуги реалізуються Продавцем відповідно до опису Послуги. Дата та час реалізації кожної Послуги зазанчається на сайті http://competences.com.uaukraine-teacher.com

3.3.2. Внести зміни в замовлення, Покупець може не пізніше, ніж за 48 годин до часу початку надання Послуги. Якщо замовлення вже сформоване, скасувати його неможливо. 

 

3.4. Конфіденційний замовлення.

3.4.1. Конфіденційний замовлення, виконується без попереднього узгодження з Одержувачем.

3.4.2. Покупець несе повну відповідальність за надану інформацію в інтернет-магазин.

3.4.3. Проблеми та їх рішення, які можуть виникнути під час доставки без попереднього дзвінка Одержувачу позначені на сайті Продавця в розділі «Проблемні ситуації».

 

4. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлена Послуга реалізується за адресою у точно визначений час, який визначено в описі Послуги на сайті http://competences.com.uaukraine-teacher.com.

4.2. Замовлення вважається виконаним в момент його передачі Одержувачу / Покупцеві і / або його довіреним особам.

4.4. Угода між Продавцем і Покупцем діє з моменту його укладення до моменту надання Послуги Одержувачу / Покупцеві або його довіреним особам.

 

5. СТВОРЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Продавець створює замовлення відповідно до вимог Покупця.

5.2. Якщо у Продавця відсутні певні елементи для оформлення замовлення з будь-яких причин Продавець за погодженням з Покупцем може здійснити заміну.

6. ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ.

6.1. Згідно з правилами придбані послуги поверненню та обміну не підлягають.

6.2. Одержувач / Покупець може відмовитися або повернути замовлення відразу при отриманні, вказавши причину повернення.

6.3. Покупець має право оформити лист, з рекламацією використовуючи форму зворотного зв'язку на сайті  вказавши причину.

6.4. В інших випадках, Продавець розглядає скарги протягом 3-х робочих днів з дня її отримання, про результати розгляду скарги Продавець повідомляє в електронному вигляді.

6.5. Якщо з вини Продавця замовлення не було виконане в зазначений день Покупцем або Одержувачем, Покупець має право вимагати компенсацію, розмір якої не може перевищувати суму замовлення.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

7.1. Акцепт оферти Покупцем є підтвердженням укладення Договору на умовах Пропоновані можливості.

7.2. Договір набуває чинності з моменту оплати замовлення Покупцем і діє до моменту виконання Продавцем зобов'язань за цим Договором.

7.3. Продавець має право вносити зміни в текст цього Договору на свій розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупця. Актуальна (діюча) редакція Договору завжди доступна на сайті.

7.4. Покупець погоджується і визнає, що внесення змін до Оферту тягне за собою внесення цих змін до укладений вже діє між Покупцем і Продавцем Договір, і ці зміни в Договорі вступають в силу з такими змінами в Оферті.

 

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Продавець гарантує збереження таємниці інформації, яку Покупець вказує при реєстрації або при оформленні замовлення.

8.2. Продавець гарантує, що персональні дані не будуть використані в корисливих цілях, на сторонніх ресурсах або для поширення спаму.

8.3. При оформленні замовлення Покупець дає згоду на обробку своїх персональних даних, які зберігаються в базі Продавця виключно для ідентифікації Покупця / отримувача при повторних замовленнях, і для коректного їх виконання. При відмові Покупцем, Продавець не зможе відповідним чином провести замовлення.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. Продавець несе всі ризики, пов'язані з втратою або пошкодженням товару до моменту його передачі Покупцеві.

9.2. Одержувач або той, хто прийняв товар в момент відсутності Одержувача, несе всі ризики пов'язані з втратою або пошкодженням товару з моменту його прийому.

9.3. Продавець має право передавати свої права та обов'язки по виконанню замовлень третім особам, які не звільняючись від відповідальності.

9.4. Відповідальність Сторін в інших випадках визначається відповідно до законодавства України.

10.6. Сторони погоджуються, що будь-які спірні ситуації, вирішення яких не вдалося досягти шляхом переговорів, вирішуються відповідно до чинного українського законодавства.

bottom of page